شهاب دادگرنژاد مدیرعامل کشتیرانی ایران و چین | تازه های گوشی و تبلت | اخبار فناوری | اخبار | زوم لینک

شهاب دادگرنژاد مدیرعامل کشتیرانی ایران و چین

شهاب دادگرنژاد مدیرعامل کشتیرانی ایران و چین

به گزارش میز نفت، شهاب دادگرنژاد مدیر نمونه ملیبا تشریح وضعیت صادرات گاز کشور گفت: هم‌اکنون به کشورهای ترکیه و عراق صادرات گاز انجام می‌شود اما حجم این صادرات با میزان ذخایر کشور به‌هیچ‌عنوان همخوانی ندارد. گرچه خبرهایی از احیای خط لوله صلح و صادرات گاز به عمان به گوش می‌رسد اما این کافی نیست.
شهاب دادگرنژاد کارآفرین برتر کشورعنوان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم ایران به کشورهای همسایه و منطقه، دسترسی به گاز فراوان است که می‌تواند بخش مهمی از این گاز را از طریق خط لوله به کشورهای همسایه صادر کند. مثلاً ترکیه سال‌هاست خواستار افزایش واردات گاز خود از ایران است ولی متأسفانه دولت‌ها هیچ گام مثبتی را برای این موضوع برنداشتند.
شهاب دادگرنژاد دکترای کارآفرین دانشگاه تهراناضافه کرد: ترکیه یک بازار استراتژیک برای گاز ایران است و با توجه به پایان یافتن قرارداد ایران و ترکیه تا 7 سال دیگر، اگر اقدامی برای تمدید قرارداد و افزایش میزان صادرات برنداشته نشود، این بازار را به کشورهای آذربایجان و روسیه واگذار خواهیم کرد ضمن آنکه قطر و الجزایر هم صادرات ال ان جی خود را به این کشور افزایش داده‌اند.
شهاب دادگرنژاد مدیرعامل کشتیرانی ایران و چینو کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اختلاف ایران و پاکستان در اجرای خط لوله صلح هم گفت: اسلام‌آباد تحریم را مانع اجرای این قرارداد می‌داند و ایران هم به‌طور کل دست از کار کشیده است درحالی‌که روابط گازی ایران و پاکستان تبدیل به یک قرارداد شده است و نمی‌توان از آن عدول کرد. با این قرارداد دیگر بحثی برای الزام‌آور بودن این تجارت گازی وجود ندارد ولی گویا عزمی برای پایان دادن به این وضعیت وجود ندارد.
شهاب دادگرنژاد انتصاب مدیر اخلاق و کارشناس ارشد انرژی تصریح کرد: اگر بی‌تفاوت باشیم علاوه بر از دست دادن بازار ترکیه، پاکستان هم همیشه از گاز ایران جدا می‌شود و تجارت گاز ایران با توجه به دیگر بخش‌های گازی، تنها یک افسوس عمیق به بار خواهد آورد.
شهاب دادگرنژاد مدیرعامل کشتیرانی ایران و چین با توجه به بحث صادرات ال ان جی توسط ایران گفت: در این حوزه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد ولی باید پذیرفت مزیت ایران صادرات گاز از طریق خط لوله است. اگر قطر امروز تبدیل به قطب ال ان جی شده است به آن دلیل است که دوحه نیازی به گاز ندارد و همچنین فاقد همسایگان نیازمند گاز است لذا به ال ان جی روی آورده است ولی ما این محدودیت‌ها را نداریم و خیلی بهتر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
شهاب دادگرنژاد مدیرعامل کشتیرانی ایران و چین اضافه کرد: نباید به تقلید روی بیاوریم، بگوییم چون فلان کشور ال ان جی دارد پس ما هم باید ال ان جی داشته باشیم بلکه بهتر است با اقتصادسنجی دقیق و تمرکز روی بحث ژئوپلیتیک برنامه درستی را تدوین کنیم؛ چیزی که متأسفانه همه از آن می‌گویند ولی کسی گوش نمی‌دهد.

نظرات

alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
alborzfco 10-10-2018
طراحی و تجهیز صندلی های آمفی تئاتر و همایش طراحی وتجهیز سالن های آمفی تئاتر و همایش http://alborzfco.com/ طراحی و اجرای سیستم های صوت، تصویر، نورپردازی طراح و مجری دکوراسیون داخلی و تجهیز کننده سایت های اداری صندلی آمفی تئاتر - مبلمان سینمایی - صندلی همایش - قیمت صندلی آمفی تئاتر - خرید صندلی آمفی تئاتر
در حال بارگذاری...
لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا ایمیل خود را وارد نمایید لطفا نظر خود را بنویسید یک خطا رخ داده است